Normy, tolerance a značení válcovaných plechů kvarto

Kvarto plechy splňují nároky na kvalitu, bezpečnost a další požadavky na základě níže uvedených technických norem. Dodržování legislativních požadavků EU podkládáme atestovou dokumentací a označením CE. Na základě dalších požadavků vám zajistíme také dodatečné zkoušky, přejímky a certifikace, jako jsou např. zkouška ultrazvukem, přejímky TÜV, certifikace dle Deutsche Bahn a další.

Rozměr a rovinnost EN 10029, A(SA)20/A(SA)20M, A(SA)6/A(SA)6M
Povrch EN 10163, A(SA)20/A(SA)20M, A(SA)6/A(SA)6M
Zkoušení v ose Z (přes tloušťku) EN 10164, A(SA)770/A(SA)770M
Ultrazvuk EN 10160, SEL 072/77, A(SA)435, A(SA)578, jiné po dohodě
Dokumenty kontroly EN 10204, EN 10168
Zkoušení Podle standardů EN, ASTM, ASME, lodních společností, jiné po dohodě

Značení plechů

Plechy značíme ražením a barvou. Ražení provádíme za studena nízkostresovým bodovým způsobem. Značení bílou barvou probíhá buď na automatických signovacích strojích, nebo ručně (většinou pomocí šablon). Specifické požadavky zákazníků realizujeme na základě dohody v rámci jednotlivých zakázek, může se jednat např. o značení plechů formou textu (nastříkání bílou barvou na plech) nebo o barevné značení.

Symboly pro tepelné zpracování

AR po válcování (bez tepelného zpracování)
N normalizace
NT normalizace a popouštění
A žíhání naměkko
M (TMCP) termomechanické válcování

Zkoušení, akreditace a autorizace plechů

Technologické zkoušky provádíme ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích (ČIA), které jsou autorizovány společnostmi TÜV Nord, Lloyd Register, DNV, SŽCZ, American Bureau a Bureau Veritas.

Akreditované zkušební metody, které využíváme při testování:

 • zkouška tahem za pokojových i zvýšených teplot
 • zkouška rázem v ohybu
 • zkouška tvrdosti podle Brinella a Vickerse
 • zkouška lamelární praskavosti (zkouška v ose Z)
 • zkoušky ohybem
 • zkouška návar-ohyb
 • zkoušení makrostruktury sirníkovými otisky
 • hodnocení makrostruktury

Dodávané dokumenty kontroly podle EN 10204:

 • na základě objednávky vystavíme příslušný inspekční certifikát s chemickým složením tavby a výsledky provedených zkoušek, jako např. mechanické zkoušky, ultrazvuk apod.
 • prohlášení o shodě s objednávkou „2.1“
 • zkušební zpráva „2.2“
 • inspekční certifikát „3.1“
 • inspekční certifikát „3.2“

Přejímací společnosti:

 • SŽCZ, DNV, LR, TÜV NORD aj.
 • možnost přejímky přímo odběratelem
 • vícenásobná atestace pouze po dohodě

Provádíme ultrazvukové zkoušení pro ověřování vnitřní homogenity plechů:

 • pro ověřování vnitřní homogenity plechů používáme automatickou ultrazvukovou linku s certifikací TÜV Nord nebo v případě přísnějších podmínek ruční zkoušení.

Kvalita plechů

Jakost plechů válcovaných na válcovací stolici 3,5 Kvarto ve VÍTKOVICE STEEL, a.s. je garantována celou řadou certifikátů.

Systémové certifikáty:

 • systémové certifikáty integrovaného systému managementu dle norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001.

Prohlášení o vlastnostech:

 • v souladu s nařízením EU 305/2011 o uvádění stavebních výrobků s označením CE na trh je pro plechy vyráběné dle harmonizovaných norem EN 10025-2,-3,-4,-5 a EN 10343 vydáno Prohlášení o vlastnostech, které deklaruje, že vlastnosti výrobků jsou ve shodě s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi.
 • posouzení shody: TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.

Výrobkové certifikáty:

 • certifikáty inspekčních společností DNV a LR
 • certifikace výrobků pro železniční dopravu dle Deutsche Bahn HPQ (DBS 918 002-02)
 • certifikace výrobků pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU, dle AD 2000-Merkblatt W1/W10
 • prokázání shody výrobků pro stavební účely v „Ü – Zeichen“ podle Bauregelliste A, part 1
 • prokázání shody pro stavební a konstrukční účely podle EN 1090-2+A1